AMBI afstudeer modulen
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub AMBI sub diploma AMBI sub afstudeermodulen

AMBI Afstudeermodulen

  AMBI Afstudeermodulen

De drie studierichtingen van het diploma AMBI zijn:

HSB-lijn: Analyseren en ontwerpen van informatiesystemen (HSB.1, HSB.2 en HSB.3)
HP-lijn: Programmering en programmatuur (HP.1, HP.2, HP.4)
HX-lijn: Exploiteren van informatiesystemen (HX.1, HX.2 en HX.3)


AMBI Voorkennis

De informatie op deze webpagina is bestemd voor diegenen die op het punt staan te beginnen met de afstudeermodule bij de door hen gekozen studierichting. Dit betekent dat men in elk geval voor de examens van de drie basismodulen (HG.1, HG.2, HG.3) is geslaagd, evenals voor de drie modulen uit de gekozen studierichting. 
 
Deelnemen aan het examen in de afstudeermodule is mogelijk voordat men examen in de keuzemodule heeft afgelegd. Ook is het mogelijk dat men aan de cursus voor de afstudeermodule begint als nog niet alle examens van de achterliggende studierichting zijn afgerond. Men loopt in dat geval uiteraard wel het risico ingeval men zakt voor een dergelijk examen dat men nog niet wordt toegelaten tot het examen in de afstudeermodule.

 

  AMBI Studiekeuze

De afrondende afstudeeropdracht sluit altijd aan bij de gekozen studierichting:

HSB.A: Informatiesysteemontwikkeling
HP.A: Software engineering
HX.A: Beheersing informatiesystemen en Technische infrastructure

AMBI Examen

Voor het examen in de afstudeermodule dient men een aantal artikelen te bestuderen die elk jaar opnieuw door EXIN worden vastgesteld. Het examen is een mondeling examen waarin de kandidaat een gesprek dient te kunnen voeren over de inhoud van deze artikelen. In de cursus wordt aandacht besteed aan zowel het inhoudelijke aspect (het verwerken van de inhoud van de artikelen op het gewenste niveau) alsook aan de specifieke benadering in het examen (het afleggen van een mondeling examen).
 
Men kan zich pas aanmelden voor het examen in de desbetreffende afstudeermodule, nadat met goed gevolg examen is afgelegd in de achterliggende drie modulen van de studierichting. 
Het is wel mogelijk de keuzemodule pas na de afstudeeropdracht af te ronden.

Vraag voor meer informatie vrijblijvend de studiebrochure Afstudeermodule AMBI aan.

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)


  Opleiding ICT en projectondersteuning site