logo vgm homepage sub opleiding_ict sub
AMBI


AMBI-examens en de EXIN

 

AMBI-examens

Tot voor kort werden de AMBI examens afgenomen door EXIN. Deze zijn inmiddels vervangen door I-Tracks en recent door Tracks. Op verzoek van klanten blijft VGM echter de AMBI-modulen als cursus geven, uiteraard met de nodige updates in het lesmateriaal. Het is mogelijk na afloop een toets af te leggen, waarna men van VGM een deelnamecertificaat ontvangt. De informatie over AMBI op deze website laat zien hoe de structuur van AMBI was toen de examens nog door Stichting EXIN werden afgenomen. AMBI-diploma's hebben in Nederland buiten het reguliere onderwijs een informatica status op HBO-niveau.

Het hierbij horende AMBI-examen wordt afgenomen door de onafhankelijke Stichting EXIN in Utrecht.

Na aanmelding voor een AMBI-examen, kan men het binnen enkele weken afleggen. Een AMBI-examen is meestal geautomatiseerd en wordt per pc afgenomen. Op het beeldscherm verschijnen meerkeuzevragen, waarop men via het toetsenbord antwoord kan geven.

De voordelen van deze wijze van examen doen spreken voor zich: het cijfer is na afloop direct bekend, als men gezakt is, kan direct weer een nieuw examen worden aangevraagd (vroeger kon men meestal maar tweemaal per jaar een examen afleggen!).

VGM is bij dit geautomatiseerd examineren betrokken geweest. Zo hebben wij voor de Belastingdienst een opleidingenpakket op informaticagebied samengesteld. Voor elke module in dit traject is een vragenbank 'gevuld', die sindsdien bij EXIN wordt gebruikt voor de toetsing van de desbetreffende opleidingen.

AMBI kent het AMBI-Basisdiploma en het AMBI-diploma. Wij helpen u zich voor te bereiden op het examen dat bij de ICT-opleiding van uw keuze hoort.

 

AMBI-Basisdiploma

Het Basisdiploma AMBI wordt aan iedereen verstrekt die voor de HG.1, HG.2 en HG.3 modulen met goed gevolg examen heeft afgelegd.

AMBI-Diploma

In de huidige structuur van het diploma AMBI heeft elke kandidaat na het behalen van het Basisdiploma AMBI de keuze uit vier studierichtingen. Binnen de gekozen richting volgt de kandidaat drie modulen, één keuzemodule en ten slotte de afstudeermodule van de studierichting. Iedere module wordt met een examen afgesloten en zo verkrijgt men uiteindelijk het AMBI-diploma.

Studiebrochures AMBI-modulen

VGM geeft de AMBI-cursussen als bedrijfsopleiding en ook voor individuele deelname. Voor elke studierichting en keuzemodule is een aparte studiebrochure beschikbaar, die wij u graag toezenden. In deze brochures staan alle relevante zaken zoals lokatie, kosten, boekenpakket enzovoort.

Nog oud AMBI examen gedaan?

Ingeval u langere tijd geleden reeds een 'oud' AMBI-examen heeft afgelegd, kunt u in sommige gevallen vrijstelling krijgen voor het overeenkomende huidige examen. Voor specifieke informatie op dit punt kunt u contact opnemen met VGM of met de Stichting EXIN over de mogelijkheden van uw AMBI-diploma's.
 

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM Opleidingen BV. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Soest (NL).Telefoon 035-6025391, e-mail info@vgm-opleidingen.com