logo vgm homepage sub opleiding_ict sub individuele opleiding ict

Individuele opleiding ICT

  Individuele opleiding ICT

Een opleiding ICT geven is van origine bij VGM altijd  maatwerk en doorgaans gericht op in-company. Echter gezien het grote aantal losse aanvragen voor het kunnen volgen van opleidingen bij VGM worden varianten gegeven op de in-company opleiding ICT die toegankelijk zijn voor individuele aanmeldingen.

Het idee hierachter is het volgende. Klassikaal onderwijs bestaat uit het overdragen door een docent van een bepaald stuk lesstof dat de cursist na afloop (of vooraf) op basis van lesmateriaal (en meestal boeken) moet bestuderen. Dit betekent een zekere overlap in het verwerken van de stof: in het leslokaal en thuis wordt dezelfde materie verwerkt.

VGM heeft daarom een methode ontwikkeld, waarbij de cursist vooraf thuis een afgemeten stuk stof in eigen tempo bestudeert. Deze stof wordt vervolgens met een vaste begeleidingsdocent intensief doorgesproken. In een aantal van dergelijke bijeenkomsten (1 docent op 1 cursist) wordt de volledige lesstof doorgewerkt totdat de cursist gereed is voor het afleggen van het examen.

Deze aanpak noemt VGM 'zelfstudie met mondelinge begeleidingslessen'. Na aanmelding heeft een intakegesprek plaats, waarin docent en cursist elkaar leren kennen. De cursist krijgt het volledige lesmateriaal en de docent geeft aan hoe daarin de stof verdeeld is over de verschillende 'blokken'. Bij de I-Tracks zijn dit doorgaans 3 blokken, bij AMBI 6 blokken, bij PDI 4, 5 of 6 blokken en bij ITIL Foundation betreft het 2 blokken. De cursist krijgt in het intake-gesprek een duidelijke opdracht mee voor wat betreft de te bestuderen lesstof en de te maken opgaven.

  Individuele begeleidingsles

Zodra de cursist klaar is met de verwerking van deze materie (theorie plus opgaven van de betreffende opleiding ICT) heeft een eerste begeleidingsles plaats. De cursist kan daarin alle vragen over de verwerkte lesstof stellen. Alle opgaven worden besproken. Na afloop moet de cursist en de docent het gevoel hebben dat de stof volledig duidelijk is. De cursist gaat naar huis toe en wederom in eigen tempo de stof voor het tweede blok doorwerken. Enzovoorts. Het laatste blok wordt doorgaans gebruikt voor een herhaling van de complete lesstof, geheel gericht op het kort daarna af te leggen examen.

Voordelen individuele opleiding ICT

De voordelen van deze aanpak zijn duidelijk:
de cursist bepaalt zelf het studietempo
als een afgesproken begeleidingsles te vroeg of ongelegen komt, wordt deze gewoon opgeschoven (men mist dus per definitie nooit een les, ook niet ingeval van ziekte van de cursist)
alle vragen van de cursist over de stof worden behandeld, en de cursist hoeft geen tijd te besteden aan de vragen van andere cursisten waarop hij/zij het antwoord zelf toch al weet
de docent geeft individuele begeleiding, ook van het leerproces
er zijn geen vaste startdata bijvoorbeeld alleen in september en in januari: de cursist kan op elk zelf gewenst moment starten

Op deze wijze is het tevens mogelijk zeer gecomprimeerd, effectief en toegesneden op de eigen situatie een groot aantal modulen of bijvoorbeeld een compleet diploma zoals AMBI te verwerven.

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM Opleidingen BV. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Soest (NL).Telefoon 035-6025391, e-mail info@vgm-opleidingen.com