I-Tracks
logo vgm homepage sub opleidingen sub I-Tracks

I-Tracks

  I-Tracks

I-Tracks is de verzamelnaam voor alle producten en diensten voor de ontwikkeling van competenties en de voortdurende professionalisering van de IT-er. I-Tracks wordt gekenmerkt door individueel maatwerk en nodigt uit tot permanente educatie. I-Tracks biedt tracks ('sporen') voor startende IT-ers, voor IT-ers die gekwalificeerd willen worden in een bepaalde richting, voor IT-ers die met een specifiek doel certificering zoeken en ook voor IT-ers die hun via werkervaring en niet-gecertificeerde cursussen opgebouwde IT-kennis alsnog willen laten certificeren.

 

I-Tracks kan worden opgevat als een matrix waarin enerzijds een aantal domeinen zijn gedefinieerd en anderzijds drie niveaus: Foundation, Advanced en Expert. Hierbij sluit het hoogste niveau aan bij de Bachelor/Master-structuur van de Hogescholen en Universiteiten. I-Tracks bestaat in de praktijk uit een groot aantal onderling goed afgestemde opleidingen met afrondende examinering.

Naast deze niveaus worden er diverse routes als Tracks aangegeven:
Academy Tracks: Tracks voor volledige ICT-opleidingen
Career Track: Tracks voor functie certificering
Short Tracks Tracks voor specifieke thema's
Voorts worden nog Space Tracks onderscheiden, maar deze komen voorlopig niet in ontwikkeling.

Short Tracks zijn themagericht. Zo zal iemand een bepaalde Short Track volgen als het er 'even' om gaat bepaalde zaken snel bij te leren. Career Tracks gericht op één bepaalde functie terwijl de Academy Tracks bedoeld zijn voor mensen die een complete, professionele ICT-opleiding willen afronden op HBO/Bachelor-niveau.

Meer informatie...

Het programma van I-Tracks is als volgt samen te vatten:
 
schema itracks

Een bepaalde Track kan zich dus bijvoorbeeld afspelen op het niveau van Foundation en kan gebruikt worden als zowel Career alsook Academy Track. Bij elke I-TRACKS wordt dit 'niveau en route' verderop aangegeven.

 

Beschikbare I-Tracks

Op dit moment of binnenkort kan examen worden afgelegd in:

DBSQLFDatabases and SQL Foundation
HNCFHardware and Network Components Foundation
ISFInformation Security Foundation
ISMAInformation Security Management Advanced
ISMEInformation Security Management Expert
ISYFInformation Systems Foundation
ISDDFInformation Systems Design and Development Foundation
IMFInfrastructure Management Foundation
ITSECMITIL Practitioner IT Security Management
ITIMITIL Practitioner Incident Management
ITESIT Service Management Foundation (ITIL)
MN.3 (PDI)Netwerkbeheer met Windows 2000 Server
NDFNetwork and Datacommunication Foundation
NISANetwork and Internet Security Advanced
ITMFIT Management Foundation
OOPFObject Oriented Programming Foundation
PCFProfessional Communication Foundation
PCAProfessional Communication Advanced
PPFProjects Participation Foundation
PR2ESPrince2 Foundation
ITPMA IT Project Management Advanced

Na het met succes afleggen van de bijbehorende examens (elke keer ontvangt men reeds een certificaat), kan men door bundeling een certificaat verkrijgen voor bijvoorbeeld de volgende I-TRACKS:

Start Track Start Track Certificate
HNCF+ISyF+ITES+PCF
Short Track IT Project Management
PPF+PR2ES+ITMF+ITPMA
Short Track Network and Internet Security
ISF+NISA
Short Track Network and Internet Security
ISF+NISA
Short Track Information Security Management
ISF+ITSECM+ISMA+ISME
Career TrackCertified System Engineer
HNCF+IMF+ITES+MN.3+PCF
Career TrackCertified Network Administrator
HNCF+ISF+IMF+ITES+NDF+MN.3+PCF
Career Track Certified Helpdesk Professional
HNCF+IMF+ITES+ECDL+PCF
Academy Track Foundation
DBSQLF+HNCF+ISYF+ISDDF+IMF (of ITES)+ITMF+OOPF+PCF+PPF (of PR2ES)

Belangrijk voordeel van de I-TRACKS is het rugzakprincipe: alle onderweg behaalde I-TRACKS kunnen worden meegenomen naar de toekomst. Dat geldt ook voor elders behaalde certificaten en diploma's, voorzover door EXIN erkend.

Voor meer informatie: vraag de studiebrochure I-Tracks aan.

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM Opleidingen BV. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Soest (NL).Telefoon 035-6025391, e-mail info@vgm-opleidingen.com


 


Opleiding ICT en projectondersteuning site