I-Tracks vervolg  
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub I-Tracks sub Competenties en frameworks

I-Tracks: Competenties en frameworks

  I-Tracks Frameworks

Op initiatief van EXIN is het competentieraamwerk Frameworks ontwikkeld voor de vaktechnische en gedragscompetenties. 

Er worden vier soorten toepassingen onderscheiden voor dit framework: 
Functieprofielen t.b.v. bedrijven, nonprofitorganisaties en brancheverenigingen
Opleidingsprofielen t.b.v. opleidingsinstituten, brancheverenigingen en overlegorganen
Beroepsprofielen t.b.v. ICT-professionals, beroeps- en vakverenigingen
Examenprofielen t.b.v. exameninstituten en ontwikkelaars van examenprogramma's
 

  I-Tracks competenties

Voorts worden in Frameworks vier competentieniveaus onderscheiden:

1e basiskennis en/of basisgedrag, met begeleiding, toepassing binnen afgebakende context
2e.  past competentie zelfstandig toe in relatief eenvoudige overzichtelijke situaties
3e zelfstandige toepassing van competentie in meer complexe situaties
4e flexibele toepassing van competentie in complexe situaties. Is in staat om competentie te evalueren en anderen bij toepassing te ondersteunen.
Een (voorlopig) overzicht van de onderscheiden competenties en voorbeelden van gebruik van Frameworks is na te lezen op www.ictcompetenties.nl.
 
 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM Opleidingen BV. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Soest (NL).Telefoon 035-6025391, e-mail info@vgm-opleidingen.com


 


Opleiding ICT en projectondersteuning site