ICT-Management
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub ICT-management

ICT-Management

  ICT Management Opleidingen

Bedrijfseconomische en bedrijfskundige aspecten spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de ICT. Deze aspecten komen in sommige AMBI-opleidingen reeds aan bod, maar kunnen dan alleen gevolgd worden in een groter geheel. Er bestaat ook behoefte aan korte opleidingen waarin dergelijke aspecten indringend aan bod komen.

VGM heeft hiervoor een drietal ICT-Management opleidingen beschikbaar die zich kenmerken door zowel een efficiënte (korte) doorlooptijd alsook een op maat samengestelde verdieping, deels afhankelijk van de wensen van de deelnemer. Deze opleidingen worden zowel in-company verzorgd aan groepen alsook op basis van zelfstudie met mondelinge begeleidingslessen door professionals in het veld.

De opleidingen zijn geschikt voor businessmanagers, informatiemanagers, IT-managers, organisatie-adviseurs, ICT-adviseurs, projectmanagers en anderen in leidinggevende of adviserende functies op het gebied van ICT.

De drie opleidingen zijn:
Kosten, baten en investeringen in ICT-omgevingen

 Deze opleiding biedt managers de mogelijkheid hun bedrijfseconomische kennis te verdiepen en deze kennis toe te passen in de werksituatie. Na de behandeling van het bedrijfseconomische begrippenkader komen kosten en investeringen in ICT-omgevingen aan de orde. Inzicht wordt geboden in de verschillende kostensoorten en vooral ook in de kostenbepalende factoren (cost drivers) van ICT-voorzieningen. Ruime aandacht gaat uit naar instrumenten om begrotingen te maken, budgetten te bewaken en kosten te beheersen. Het begrip Total Cost of Ownership (TCO) en de praktische bruikbaarheid daarvan komen uitgebreid aan de orde.

 
Meten en sturen van ICT-prestaties

Organisaties en het management dat aan het hoofd daarvan staat, worden beoordeeld op meetbare prestaties. Deze ontwikkeling is beslist niet voorbijgegaan aan ICT-activiteiten. De betekenis van meten en sturen is ook daar sterk toegenomen. In deze ICT-Management opleiding passeren de belangrijkste aspecten van meten en sturen de revue. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het identificeren van performance-indicatoren als middel om prestaties van ICT-afdelingen te meten. Prominente systemen voor sturing en meting van prestaties, zoals Business Balanced Scorecard, EFQM/INK en CMM komen uitgebreid aan de orde. Ook gaat de opleiding in op benchmarking en hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

De opleiding is gericht op ICT-Managers die verantwoordelijk zijn voor de prestaties van de ICT-afdeling en die door meten en sturen verbeteringen in de prestaties van de ICT-activiteiten willen realiseren.

Outsourcing van ICT-activiteiten

Deze opleiding geeft inzicht in de voornaamste redenen van organisaties om tot de outsourcing van ICT-activiteiten over te gaan. Er wordt ingegaan op de voordelen en nadelen van outsourcing van ICT-beheer in vergelijking met het zelf doen. Het proces van outsourcing wordt in de opleiding stap voor stap uitgewerkt. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de concrete invulling van outsourcing en het opstellen van service level agreements (SLA's). Deze opleiding ICT-Management biedt inzicht in belangrijke succes- en faalfactoren van outsourcing.

Deze opleiding is gericht op managers die in de praktijk van hun werk te maken hebben met outsourcing en die daarover een scherp beeld willen opbouwen.

 
Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend een studiebrochure ICT-management aan.
 
I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM Opleidingen BV. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Soest (NL).Telefoon 035-6025391, e-mail info@vgm-opleidingen.com

Opleiding ICT en projectondersteuning site