AMBI diploma HSB3
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub AMBI sub diploma AMBI sub HSB.3

AMBI module HSB.3:

Organisatie en informatiemanagement

 

HSB-lijn

In de studielijn HSB wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van complexe informatiesystemen. Onderwerpen zijn dan ook bijvoorbeeld de informatieanalyse en modellering. Belangrijk is het verband tussen het besturen van een organisatie en de informatie die daarvoor nodig is. Hierbij wordt ingegaan op architectuur. De cursist krijgt vaardigheid in het meten, begroten en plannen van informatiesysteemontwikkeling. De HSB-lijn omvat als verplichte modulen:
HSB.1: Informatieanalyse en modellering
HSB.2: Informatiesysteemontwikkeling
HSB.3: Organisatie en informatiemanagement
HSB.A: Afstudeermodule 'Analyseren en ontwerpen van informatiesystemen'

HSB.3

Het ontwerpen van een beeld van de gewenste informatievoorziening vormt de kern van de module HSB.3. Uitgangspunt daarbij is het beleid van de organisatie. Het toekomstbeeld wordt enerzijds afgeleid uit de behoeften van de organisatie en anderzijds direct beïnvloed door de mogelijkheden van IT. 
 
Informatiearchitect

De rol van informatiearchitect staat hierbij centraal: deze kijkt naar een organisatie als geheel en naar de bedrijfsprocessen die daarbij een rol spelen. De informatiearchitect maakt de aansluiting tussen bedrijfsprocessen en IT en bakent in het toekomstbeeld van de informatievoorziening componenten af die voor hergebruik geschikt zijn.

 
Principes van organiseren

Daarom wordt in deze module zoveel aandacht besteed aan de principes die ten grondslag liggen aan de fenomenen organisatie en beleid, als aan managementinzichten die het strategisch belang van IT voor de organisatie verduidelijken. Het accent ligt op de vertaling naar architecturen die de gewenste informatievoorziening van de organisatie in beeld brengen. 
 
Bij het ontwerpen van architecturen wordt gebruik gemaakt van architectuurprincipes die bekend zijn uit de literatuur en zich bewezen hebben in de praktijk. De informatievoorziening moet goed passen in de organisatie. Dat vraagt naast inzicht in de 'harde' ook inzicht in de 'zachte' ontwerpaspecten. De organisatiecultuur en het managen van veranderingen komen in deze module aan bod.
 
Deze module is in het bijzonder van belang voor de meer ervaren ontwikkelaar die verder wil groeien en daarnaast voor projectleiders en business consultants. De cursist krijgt:

inzicht in organisatie en informatieverzorging
inzicht in beleid van de organisatie
inzicht in bedrijfsprocessen van de organisatie
inzicht in rol en belang van informatietechnologie
inzicht in informatiemanagement
vaardigheid in opstellen en beoordelen van architecturen
inzicht in veranderingsmanagement en transformatie van organisaties

Voorkennis: basismodulen AMBI: HG.1, HG.2 en HG.3, en HSB.1 en HSB.2

Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend een studiebrochure Basisdiploma AMBI aan.
 

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)


  Opleiding ICT en projectondersteuning site