AMBI diploma HSB2
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub AMBI sub diploma AMBI sub HSB.2

AMBI module HSB.2:

Informatiesysteemontwikkeling

 

HSB-lijn

In de studielijn HSB wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van complexe informatiesystemen. Onderwerpen zijn dan ook bijvoorbeeld de informatieanalyse en modellering. Belangrijk is het verband tussen het besturen van een organisatie en de informatie die daarvoor nodig is. Hierbij wordt ingegaan op architectuur. De cursist krijgt vaardigheid in het meten, begroten en plannen van informatiesysteemontwikkeling. De HSB-lijn omvat als verplichte modulen:
HSB.1: Informatieanalyse en modellering
HSB.2: Informatiesysteemontwikkeling
HSB.3: Organisatie en informatiemanagement
HSB.A: Afstudeermodule 'Analyseren en ontwerpen van informatiesystemen'

HSB.2

Centraal staat de begripsvorming omtrent het proces van informatiesysteemontwikkeling. Dit sluit goed aan bij de module HSB.1 die zich richt op het analyseren van de bedrijfsprocessen en de bedrijfsgegevens om zodoende tot een databaseontwerp te komen, en de module HSB.3, waarin de faciliterende rol wordt belicht van de informatievoorziening in relatie tot de bedrijfsprocessen.

De module HSB.2 is is vooral gericht op praktische vaardigheden, maar brengt uiteraard ook theoretisch inzicht bij. De module laat het belang zien van het maken van modellen van een informatiesysteem. Hierbij is gekozen voor één methode: Yourdons 'Structured Analysis/Structured Design'.

 
De module laat ook de toegevoegde waarde inzien van het principe 'meten=weten'. Vaardigheid wordt bijgebracht in één concrete methode: functiepuntanalyse, en de toepassing ervan bij o.a. het maken van een begroting. Functiepuntanalyse speelt in het vakgebied als meetmethode een belangrijke rol.

De module brengt theoretisch inzicht bij in benaderingswijzen van systeemontwikkeling, ontwikkelstrategieën, projectbeheersing, gebruikersparticipatie, geautomatiseerde hulpmiddelen voor systeemontwikkeling en in pakketselectie. Aan de hand van één concrete ontwikkelstrategie (LAD) biedt de module overzicht over de aandachtsgebieden en aspecten die bij informatiesysteemontwikkeling een rol spelen. 

De cursist krijgt:
inzicht in het proces van informatiesysteemontwikkeling
vaardigheid en inzicht in procesgerichte informatiesysteemontwikkeling
vaardigheid en inzicht in het meten, begroten en plannen van informatiesysteemontwikkeling
inzicht in geautomatiseerde hulpmiddelen voor informatiesysteemontwikkeling
vaardigheid in het selecteren van standaardpakketten

Voorkennis: basismodulen AMBI: HG.1, HG.2 en HG.3. 

Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend een studiebrochure HSB-lijn van diploma AMBI aan.
 

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)


  Opleiding ICT en projectondersteuning site