AMBI diploma HX
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub AMBI sub diploma AMBI sub HX-lijn

AMBI modules in de HX-lijn:

Exploiteren van informatiesystemen

  AMBI Exploitatie Informatiesystemen

De HX-lijn omvat als verplichte modulen:

HX.1: Inleiding in ICT-beheer 
HX.2: Organisatie en samenhang van ICT-beheer
HX.3: Management en beleid van ICT-beheer
HX.A: Afstudeermodule 'Beheersing informatiesystemen en technische infrastructuur'

Informatiesystemen worden ontworpen en ontwikkeld en daarna in gebruik genomen. Een belangrijk aandachtsveld dat hierna een grote rol gaat spelen is het onderhouden van het systeem. Hoewel de cursist uiteraard enig inzicht moet hebben in het ontwerpen en ontwikkelen van informatiesystemen, ligt de aandacht binnen deze studierichting specifiek op het onderhoud.
Concreet richt de studierichting zich op het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur, apparatuur en gegevens. En het bieden van de daarbij behorende dienstverlening. 

De studie is erop gericht inzicht en vaardigheden aan te brengen, die een integrale aanpak van het exploiteren van informatiesystemen mogelijk maakt. Situaties en problemen moeten vanuit zowel de technische, organisatorische alsook bedrijfseconomische invalshoek bezien worden en in oplossingsalternatieven gewogen worden.

  AMBI Kern

De kern van de opleiding betreft het denken en handelen in de samenhang van te onderscheiden maar niet te scheiden elementen van het exploiteren van informatiesystemen. In de opleiding moet het niveau van de deelnemers op de onderscheiden elementen zodanig zijn, dat zij met specialisten kunnen overleggen wat de mogelijkheden zijn.
 
Bij het formuleren van de inhoud in eindtermen is de beroepspraktijk het uitgangspunt geweest. Als zodanig is de opleiding zeker praktijkgericht. Dit betekent niet dat de cursisten alleen maar handigheden worden aangeleerd: er wordt juist aandacht gegeven aan reflectie en handelingsbekwaamheden.

Doelgroepen HX-lijn

De studierichting HX is bestemd voor diegenen die inzicht en vaardigheden willen verwerven in het exploiteren van informatiesystemen. De samenhang tussen de verschillende aspecten daarvan vormt de kern van de opleiding. De opleiding is vooral bestemd voor de mensen die:
bij het exploiteren van informatiesystemen een functie op coördinerend en/of leidinggevend niveau vervullen of ambiëren;
in een specialistische functie werkzaam zijn en hun blikveld willen verbreden en/of verdiepen.

Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend een studiebrochure HX-lijn aan.

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)


  Opleiding ICT en projectondersteuning site