AMBI diploma HP1
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub AMBI sub diploma AMBI sub HP.1

AMBI module HP.1:

Analyseren en ontwerpen van informatiesystemen

 

HP-lijn

De studielijn HP, Programmering en programmatuur (Software engineering), omvat als verplichte modulen:
HP.1: Inleiding in het programmeren
HP.2: Objectgeoriënteerd programmeren
HP.4: Software engineering
HP.A: Afstudeermodule 'Software engineering'

Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend een studiebrochure HP-lijn aan.

 

AMBI module HP.1

Centraal staat het aanleren van vaardigheden in het ontwerpen van eenvoudige algoritmen met de daarbij behorende correctheidsbewijzen en efficiëntiebeschouwingen. Concreet komen volgende onderwerpen aan bod:
programmastructuren
class/typeconcepten
datastructuren
ontwerp en correctheid van algoritmen

Kenmerkend voor de meeste HP-modulen is dat men de exameneisen niet kan 'aanleren' door alleen boeken te bestuderen. Oefenen aan de hand van opgaven speelt een zeker zo belangrijke rol, dus ook in deze cursus. Gestructureerd programmeren leert men door met kennis van basisbegrippen te leren omgaan in steeds nieuwe situaties. Interactie tussen cursisten en de docent speelt een belangrijke rol in onze cursus.

Voorkennis: basismodulen AMBI: HG.1, HG.2 en HG.3. 

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)


  Opleiding ICT en projectondersteuning site