Praktijkdiploma Informatica
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub PDI sub MX.1 en MX.2

Systeembeheer ; MX

  Systeembeheer

Systeembeheerders op operationeel niveau zijn doorgaans gericht op de technische aspecten van hun werk. De dienstverlenende kant van hun werk krijgt hierbij minder aandacht. Daarom moet in de studierichting MX niet alleen aandacht besteed worden aan de technische aspecten, maar ook aan de organisatorische aspecten van het werk van een systeembeheerder. De nadruk van beide modulen ligt meer op het structureren van de werkzaamheden van een systeembeheerder dan op de techniek. Systeembeheer bestaat uit twee verplichte modulen  (MX.1) en (MX.2) en een keuzemodule. (keuze uit MC.4, MN.1, MN.2 of ITIL Foundation).

Doelgroep

Deze studierichting is bedoeld voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden belast is met het operationeel houden van de technische infrastructuur waaronder applicaties en gegevensbanken.

Vooronderstelde voorkennis

MG.1-W, MG.2-W en MG.3-W. Een examenbewijs hiervoor is niet vereist; de bedoelde kennis kan ook via ander onderwijs of in de praktijk zijn verkregen.

Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend de studiebrochure PDI aan.

 

MX.1: Beheer van IT- infrastructuren

Er is voor gekozen om in MX.1 de technische aspecten aan de orde te laten komen. Kennis en inzicht in de techniek is immers een voorwaarde om het vak van een systeembeheerder goed te kunnen uitoefenen. Het uitgangspunt bij de formulering van de specificaties van MX.1 was steeds 'hoe gaat een systeembeheerder ermee om' en niet alleen 'hoe werkt het'. Aan bod komen de volgende onderwerpen:
Componenten
Systeemarchitectuur
Databases, bestanden en programma's
Continuïteit van de dienstverlening

MX.2: Organisatie en IT- beheer

In MX.2 komt de organisatie van het werk aan bod. Er moet daarbij een afstemming komen tussen de werkzaamheden van een systeembeheerder en de rest van de organisatie waarin hij werkzaam is. MX.2 moet de kandidaat handvatten geven om het werk als systeembeheerder af te stemmen op de behoeften van de organisatie. Om hiervoor een kader te scheppen, wordt in de specificaties kort ingegaan op verschillende modellen, waaronder kwaliteitsmodellen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan procedures en werkinstructies, documentatie, planningstechnieken en meetgereedschappen voor IT-beheer. Aan bod komen de volgende onderwerpen:
Beheermodellen
Meetgereedschappen voor IT-beheer
Plannen
Procedures en werkinstructies
Documenteren en rapporteren
 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)

Opleiding ICT en projectondersteuning site