AMBI basisdiploma
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub AMBI sub basisdiploma sub HG.2

AMBI module HG.2:

Benutten van technische infrastructuren

  AMBI Benutten Technische Infrastructuren

De volgende onderwerpen komen in de cursus HG.2 aan bod:

De functionaliteit van de onderdelen van de technische infrastructuur, te weten:
de computer en randapparatuur;
de systeem- en applicatieprogrammatuur;
de gegevensopslag (DBMS);
de koppeling van apparatuur (netwerken) Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan basisbegrippen, transmissiemedia, netwerkarchitecturen en open systemen, ISO/OSI, netwerkcomponenten, soorten netwerken, openbare netwerken en faciliteiten, Datanet-1, gedistribueerde of gedecentraliseerde data en beheersaspecten.
Een inleiding op het relationele model en de vraagtaal SQL, waarmee informatie uit een relationeel model kan worden opgevraagd.
   

De andere modulen van het Basisdiploma AMBI zijn
HG.1: Organiseren met informatietechnologie
HG.3: Werken in automatiseringsprojecten

De drie basismodulen zijn inhoudelijk goed afgestemd op de dagelijkse informaticapraktijk, vertonen een duidelijke samenhang en zijn goed toepasbaar.

 

Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend een studiebrochure Basisdiploma AMBI aan.

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)


  Opleiding ICT en projectondersteuning site