AMBI basisdiploma
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub AMBI sub basisdiploma sub HG.1

AMBI module HG.1:

Organiseren met informatietechnologie

  AMBI Organiseren met informatietechnologie

Centraal in de module HG.1 staat de begripsvorming omtrent de volgende onderwerpen:

wat doet een organisatie?
wat is de rol van informatie voor het functioneren van een organisatie?
wat is de rol van informatiesystemen en informatietechnologie voor een organisatie?
hoe kunnen medewerkers invloed uitoefenen op de verschillende fasen van de levenscyclus van een informatiesysteem?
 
De cursisten krijgen inzicht in:
de rol van informatiekunde en informatica in het bedrijf
bedrijfskunde
informatie en informatieverzorging in het bedrijf
informatiesystemen in relatie tot bedrijfsprocessen
de relatie tussen gebruikers en informatiesystemen
exploitatie en beheer
 

 AMBI modulen basisdiploma

De andere modulen van het Basisdiploma AMBI zijn
HG.2: Benutten van technische infrastructuren
HG.3: Werken in automatiseringsprojecten

De drie basismodulen zijn inhoudelijk goed afgestemd op de dagelijkse informaticapraktijk, vertonen een duidelijke samenhang en zijn goed toepasbaar.

Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend een studiebrochure Basisdiploma AMBI aan.

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)


  Opleiding ICT en projectondersteuning site