logo vgm homepage sub opleidingen sub behalen van de RI-titel

Behalen van de RI-titel

   RI Titel verkrijgen

De VRI is de Nederlandse Vereniging van Registerinformatici. Deze vereniging, opgericht in 1984, staat voor de herkenbaarheid van professionele informatici en wil een bijdrage leveren aan een verantwoorde beroepsuitoefening in de informatica.

 logo vri

Het doel van de VRI is:
het verhogen van het kwaliteitsniveau waarop in Nederland de beroepsuitoefening door Registerinformatici plaatsvindt;
het verenigen van informatici op grond van opleidings- en ervaringseisen en de Gedragscode.

  Lidmaatschap VRI

Voor de diverse activiteiten die de VRI jaarlijks organiseert, verwijzen we naar de website van de VRI: http://www.vri.net/

Het lidmaatschap van de VRI staat open voor personen die werkzaam zijn in de informatica en die voldoen aan de geldende toelatingscriteria: universitaire of HBO-opleiding en minstens vier jaar relevante praktijkervaring, dan wel zeven jaar relevante praktijkervaring, een en ander ter beoordeling van de Toelatingskamer van het VRI.

Leden kunnen de titel RI (Registerinformaticus) dragen. 
Een goede basis voor het lid kunnen worden van de VRI en als zodanig voor het behalen van de RI-titel is het behalen van het diploma AMBI.

 

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)

Opleiding ICT en projectondersteuning site