Praktijkdiploma Informatica
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub PDI sub MH.1 en MH.2

Systeembeheer; MH

 

MH.1: Toegepaste automatisering

De module Toegepaste Automatisering is bedoeld voor de professionele automatiseringsmedewerker die ondersteuning moet geven aan de gebruikersorganisatie. De cursist doet een globale kennis op van diverse onderdelen uit de automatiseringspraktijk. Zo krijgt de cursist te maken met zaken als "End-User Computing" en "kantoorautomatisering" in de ruimste zin des woord. Specifieker wordt er ook ingegaan op het normaliseren en werken met SQL. Daarnaast word er ook aandacht besteed aan de componenten van de IT- infrastructuur, de beheersprocessen, Workflow Management en Groupware. Waarbij niet alleen de individu maar ook de groep als gebruiker word onderscheiden. Er wordt ook meer aandacht besteed aan de specifieke toepassingen van Workflow Management als ERP, CTI en CASE.

Communicatie komt zowel in zijn technische als intermenselijke vorm voor. Bij de technische communicatie gaat het voornamelijk om de datacommunicatie in de kantooromgeving en de diverse onderdelen van de netwerken. De communicatie tussen twee personen wordt in het onderdeel tweegesprek tot in de finesses ontleed en besproken. Waardoor de automatiseringsmedewerker in staat is zijn zaken niet alleen te kennen maar ook te kunnen overbrengen. Een belangrijk onderdeel van Knowledge Management. Daarnaast wordt de overgang van de helpdesk naar een volledig geprofessionaliseerde Servicedesk onder de loep genomen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
End-user computing
Software
Groupware
Workflowmanagement
Beheer van de IT-infrastructuur
Datacommunicatie en Communicatie
Incidentenbeheer en Servicedesk

 

MH.2: Office 2000

De cursus Office 2000 is bestemd voor diegenen die werken met het tekstverwerkingsprogramma Word 2000, het spreadsheetprogramma Excel 2000 en het databaseprogramma Access 2000.

De cursus is bestemd voor key-users. Met key-users worden die gebruikers bedoeld die hun medegebruikers behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van eenvoudige en soms meer complexere vragen inzake het om gaan met elk van de bovenstaande onderdelen. Hierbij is als uitgangspunt mede in acht genomen dat een kandidaat niet buiten de wizards om behoeft te programmeren. Als extra uitgangspunt geldt bij het onderdeel databasebeheer: de key-user moet een eenvoudige database kunnen opzetten, en deze op een beperkt niveau middels macro's en eenvoudige opdrachten kunnen besturen.

Een aantal vaardigheden zijn t.o.v. de oudere cursus MD.2-W verdwenen naar het basisniveau. Hierdoor ontstond er ruimte meer aandacht te besteden aan specifieke pakketfuncties en het gebruik van hulpmiddelen die de gebruiker kunnen helpen bij het werken met een van de pakketten. Zo wordt in elk der onderdelen van het pakket aandacht besteed aan het maken en uitvoeren van macro's.

Inhoud cursus Office 2000

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
Office algemeen
Tekstverwerken (Word 2000)
Spreadsheetpakket (Excel 2000)
Databasepakket (Access 2000)

 

Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend de studiebrochure PDI aan.

 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)

Opleiding ICT en projectondersteuning site