AMBI diploma PMIT
logo vgm homepage sub opleiding_ict sub AMBI sub diploma AMBI sub projectmanagement in de IT 

AMBI module

Projectmanagement in de IT

  AMBI Projectmanagement in de IT

De module 'Projectmanagement in de IT' is gericht op vrijwel alle aspecten die nodig zijn om van IT-projecten een succes te maken. De aandacht in de module gaat vooral uit naar projectplanning en projectfasering, kwaliteits- en risicobeheersing en de meting, beheersing en bijsturing van projecten. Ook zaken als sociale aspecten, communicatie en management komen aan bod. In het bijzonder wordt aandacht gegeven voor de PRINCE 2 projectmanagementmethodiek.

Voorkennis:

De cursus PM-IT is in de eerste plaats bedoeld voor (ervaren) projectleiders die ervaring hebben met het projecten en voor degenen die meer inzicht willen hebben in het managen van meer complexe IT-projecten. Voor aankomende projectleiders en voor iedereen die direct bij projecten betrokken is, adviseert VGM eerst de meer inleidende cursus Projectgericht werken (PGW) te volgen.

 

Voor meer informatie: vraag vrijblijvend de studiebrochure projectmanagement aan.

  AMBI Leerdoelen

Door het volgen van de cursus PM-IT krijgt de cursist(e) inzicht in:

de beoogde plaats van het project in samenhang met de omgeving en de begrenzing waarbinnen het project wordt uitgevoerd (projectdefinitie en omvang);
het totale proces van projectmanagement en de manier waarop projecten in de organisatie worden bestuurd (projectmanagement);
projectmethodieken en vaardigheid in het maken van een projectopzet;
technieken voor de kwaliteit- en risicobeheersing van projecten;
projectfasering en projectplanningsmethodieken en vaardigheid in het maken van een projectplanning;
technieken voor de opzet en uitvoering van de projectadministratie en vaardigheid in documentatie- en configuratiebeheer;
de sociale en communicatieve aspecten rond projectteams en vaardigheid in het samenstellen van een projectteam;
projectbeheersmethodieken en vaardigheid in het beheersen van projecten, daaronder ook begrepen het meten en bijsturen van projecten;
de relevante aspecten en criteria van contractmanagement voor de inzet van in- en externe resources (non-people resources en contracted-out services). De cursist beschikt over vaardigheid om benodigde resources te identificeren, te selecteren en te contracteren;
communicatietechnieken voor de succesvolle implementatie van het project, voor de evaluatie na het eerste gebruik en voor de nazorg bij de projectafronding;
de projectmanagementmethodiek PRINCE2.
 

I-Tracks/ AMBI/ ITIL/ CMM/ RUP/ ICT-management/ Informatiemanagement/ Informatiearchitectuur/ Informatie beveiliging/ Projectmanagement/ Procesmanagement/ Communicatievaardigheden/ Profiel/ Vacatures/ Aanvraagformulier Opleiding ICT

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM opleidingen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2011 VGM BV Telefoon: (035) 602 53 91, e-mail:info@vgm-opleidingen.com- opleiding ICT Soest (NL)


  Opleiding ICT en projectondersteuning site